Szpital w Knurowie
sp. z o.o

dla niedowidzących

Informujemy, iż od dnia 17.08.2022r. do czasu zakończenia remontu Izba Przyjęć znajdować się będzie w Budynku głównym Szpitala na poziomie „0”.

 

Zmianie ulega również organizacja ruchu polegająca na tym, iż wjazd dla karetek znajdować się będzie od ulicy Ogana, natomiast podjazd dla karetek znajdować będzie się na tyłach budynku głównego (budynek diagnostyczny oznaczony literą „D”).

 

Szanowni Państwo, zapraszamy na wirtualny spacer
po Trakcie Porodowym Szpitala w Knurowie.

Spacer został został zrealizowany dzięki współpracy z
Polskim Bankiem Komórek Macierzystych

26.04.2022r. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyła się uroczystość wręczenia
Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

 

W imieniu Kapituły odznaczenia wręczał Pan Bartłomiej Kowalski- Radny Sejmiku Województwa Ślaskiego. Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego „ otrzymał Szpital w Knurowie. Wyróżniony został m.in. za działania związane z walką  z epidemią  Covid19 Jak mówi Prezes Zarządu Szpitala w Knurowie dr n.med. Michał Ekkert:  „Wyróżnienie przyznane przez Sejmik Województwa Śląskiego  to nagroda  za ciężką pracę oraz aktywność całego personelu naszego szpitala.  To wielki ukłon pod adresem, lekarzy, pielęgniarek, położnych,  personelu medycznego , salowych jak  również administracji Szpitala w Knurowie”. Ponadto decyzją Kapituły Odznaki Honorowej „ Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”  Złotymi Odznakami  zostali uhonorowani :
 

 • Doktor Barbara Kaleta, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych 1,
 • Doktor Agnieszka Dudzińska-Rabijasz,  zastępca ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych 1
 • Mgr Justyna Tkocz:  pielęgniarka, kierownik Izby Przyjęć
 • Mgr Michał Gil: pielęgniarz oddziałowy Oddziału Chorób Wewnętrznych 1.

 

Wczorajsza uroczystość była również okazją do przekazania podziękowań ze strony Zarządu Szpitala w Knurowie i jego Pracowników osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym w pozyskiwanie środków finansowych przez szpital oraz pomoc w remontach i inwestycjach.
 

Tytuł „Przyjaciel Szpitala w Knurowie” został przyznamy Powiatowi Gliwickiemu jak również  dwóm osobom fizycznym : Panu Bartłomiejowi Kowalskiemu –Radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego  oraz Panu Adamowi Ostaleckiemu- Dyrektorowi Generalnemu  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który ze względu na liczne obowiązki nie był w stanie uczestniczyć we wczorajszym wydarzeniu.
 

W uroczystości udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Gliwickiego: Starosta Gliwicki Waldemar Dombek, Wicestarosta Adam Wojtowicz,  Członek Zarządu Powiatu Ewa Jurczyga, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bartłomiej Kowalski,  Prezydent Knurowa Adam Rams, Agnieszka Bożyczko, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., Zbigniew Więcek, Naczelnik Wydziału Zdrowia, Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Gliwicach,

 

 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 18.jpg
 • 20.jpg

Od 1 kwietnia w przyszpitalnej Poradni Ginekologicznej istnieje możliwość wykonania  cytologii cienkowarstwowej (LBC). Badanie to wykonywane jest w celach profilaktyki i diagnostyki raka szyjki macicy oraz w diagnostyce zakażeń HPV  i Chlamydii.

 

Ginekologiczna Płynna cytologia cienkowarstwowa,  LBC (ang. Liquid Based Cytology)  opiera się na  unowocześnionej  technice przygotowania preparatu cytologicznego. Pobrany materiał jest rozprowadzony automatycznie w odpowiednim płynie preparacyjnym, przy czym  pobrane komórki nabłonkowe są oddzielane od naturalnych zanieczyszczeń,  jak krew i śluz i nanoszone na szkiełko mikroskopowe tak, by uniknąć powstawania skupień i nawarstwień komórek. Etap przygotowania preparatu zwiększa bardzo istotnie ilość komórek nadających się do oceny cytologicznej.  Przygotowany automatycznie preparat barwiony jest w sposób klasyczny i oceniany przez cytologa.

 

Dlaczego warto wykonać cytologię?

Badanie cytologiczne to  bezbolesne badanie szyjki macicy, które umożliwia  wykrywanie wczesnych zmiany przednowotworowych  i nowotworowych zwłaszcza w sytuacji w której nie dają one jeszcze objawów subiektywnych i mogą nie być widoczne w badaniu ginekologicznym. Cytologia umożliwia  wykrywanie minimalnych zmian na szyjce macicy  .

 

 

Koszt badania to 62 zł . Wyniki badania winny być dostępne do 12 dni.

 

Zgodnie z komunikatem NFZ z dnia 29.03.2022 r., od 1 kwietnia 2022 r. zamknięciu ulegają mobilne punkty pobrań w kierunku Sars-CoV 2 z powodu zaprzestania finansowania testów PCR oraz testów antygentowych przez NFZ, które dotąd były dostępne w punktach drive thru, laboratoriach i aptekach.

 

W związku z tym nasz Punkt Pobrań Drive -Thru przy Szpitalu w Knurowie zostaje zamknięty z dniem 01.04.2022r. do odwołania. Na załączonym diagramie przedstawiamy aktualne zalecenia postępowania diagnostycznego w kierunku Sars-CoV 2.

Jest pięknie i nowocześnie.
Wyremontowane oddziały już otwarte!

 

Przecięto trzy wstęgi. Tak, symbolicznie, otwarto w środę, 5 stycznia, trzy oddziały szpitala w Knurowie, przez kilka ostatnich miesięcy poddawane gruntownemu remontowi. Chodzi o chirurgię ogólną, blok operacyjny oraz trakt porodowy. Obecni podczas otwarcia goście nie kryli zachwytu.

Bo i jest czym się zachwycać. Szpitalne oddziały są teraz nie tylko nowoczesne, wyposażone w najlepsze sprzęty, ale także estetyczne i po prostu ładne. Wszystko, od sufitów po podłogi, zostało solidnie odnowione. Wyremontowane pomieszczenia w niczym nie przypominają dawnych sal. Jeśli ktoś pamięta, jak było, teraz oddziałów nie pozna! Dość wspomnieć słowa prezydenta Knurowa, Adama Ramsa: „To, co dziś tu zobaczyliśmy, jest imponujące”.

 

Imponuje oddział chirurgii ogólnej, który wyremontowaliśmy dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – otrzymaliśmy z niego 1 500 000 zł. Cała inwestycja kosztowała zaś 1 914 329,49 zł.

Dla naszych pacjentów mamy gotowe komfortowe sale i łazienki. Pomyśleliśmy i o personelu – będzie teraz pracować w zupełnie nowych pomieszczeniach oraz dużo lepszych warunkach. Na oddziale nowa jest instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna, wymieniono stolarkę drzwiową oraz instalację gazów medycznych wraz z wyposażeniem.

 

Imponuje blok operacyjny, wyremontowany za 2,2 mln zł, ze środków Powiatu Gliwickiego oraz własnych szpitala. Remont objął cały blok, wraz pomieszczeniami socjalnymi, łazienkami, brudownikami. Wyposażyliśmy go w nowe meble i nowy sprzęt medyczny. Nowe są wszystkie sale operacyjne, szafy na sprzęt medyczny, centrale wentylacyjne oraz klimatyzacyjne wraz z kanałami, stropami laminarnymi, pełną automatyką, dalej – instalacje gazów medycznych wraz z kolumnami anestezjologicznymi, a także cała instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i oświetleniowa.

 

No i wreszcie – imponuje trakt porodowy. Na ten remont czekały wszystkie młode matki, od lat chętnie wybierające knurowski szpital. A dodać trzeba, że są to kobiety nie tylko z Knurowa, Gliwic czy powiatu gliwickiego – również miast ościennych. Teraz będą rodzić w naszym szpitalu jeszcze chętniej!

 

Mamy już komfortowe, zapewniające pełną intymność sale porodowe, a w jednej znalazła się nawet porodowa wanna. Mamy pokój do kangurowania, czyli tak ważnego i promowanego ostatnio kontaktu „ciało do ciała” rodzica z dzieckiem. I tu ciekawostka – w sali tej można sterować natężeniem światła oraz regulować barwę, by stworzyć maluszkowi jak najlepsze warunki do aklimatyzacji na świecie.

Wiemy też, jak ważne są kolory. Dlatego barwy ścian dobrano w taki sposób, by wnętrza sprawiały wrażenie domowej atmosfery, a tym samym dawały poczucie bezpieczeństwa.

Co jeszcze zrobiliśmy?

Zmodernizowaliśmy salę cięć cesarskich i zakupiliśmy sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny (to na przykład: KTG, stanowisko do resuscytacji i monitorowania zdrowia noworodka, inkubator, defibrylator, kardiomonitor, łóżko do intensywnej terapii, pompy infuzyjne, dezynfektor). Co istotne – przy okazji remontu szpital wzbogacił się o sprzęt, którego dotąd nie posiadał.

Trakt porodowy kosztował 3 020 403 zł, z czego 2 400 000,00 udało się pozyskać z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Pozostała kwota to środki własne powiatu.

 

Tak potężna inwestycja, jak gruntowny remont trzech oddziałów, wymagająca olbrzymich nakładów finansowych, możliwa była dzięki doskonałej współpracy szpitala ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach, administracją rządową, samorządem województwa oraz parlamentarzystami naszej ziemi. O udanej współpracy wiele zresztą w środę mówiono.

 

– Ten przykład pokazuje, że sukces rodzi się wspólnymi siłami – powiedziała posłanka na Sejm RP Barbara Dziuk, która gratulowała sukcesu dr. n. med. Michałowi Ekkertowi, prezesowi Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. oraz Waldemarowi Dombkowi, staroście powiatu gliwickiego. – A my, jako posłowie, nadal będziemy starać się dla was w Warszawie – obiecała.

 

– Współpraca jest bardzo ważna – dodał starosta Waldemar Dombek, który dziękował za dotację premierowi RP, Mateuszowi Morawieckiemu, a za pomoc posłom Barbarze Dziuk i Jarosławowi Gonciarzowi oraz radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego, Bartłomiejowi Kowalskiemu.

 

– Aby osiągnąć sukces, trzeba mieć wizję i cel. Bez nich nic nie będzie. A wy tę wizję i cel macie – zwrócił się starosta do prezesa Michała Ekkerta oraz pracowników szpitala.

 

Działania te docenił również marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski. „Modernizacje infrastruktury ochrony zdrowia należą do przedsięwzięć szczególnej wagi, przekładają się bowiem na poziom i jakość opieki nad pacjentami oraz komfort pracy personelu medycznego. Dzięki państwa determinacji, zaangażowaniu i dobrej współpracy z otoczeniem, mieszkańcy Knurowa i okolicznych gmin zyskują dostęp do leczenia w lepszych, bezpieczniejszych warunkach”, zwrócił się marszałek do zarządu szpitala w specjalnym liście gratulacyjnym.

 

Zaangażowany w sprawy placówki od lat jest także Bartłomiej Kowalski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego. 

– To dla mnie ogromna radość, że w knurowskim szpitalu zostały oddane do użytku trzy oddziały. Pamiętam to miejsce przed remontem i zdecydowanie widać metamorfozę. Takie inwestycje są bardzo potrzebne, mieszkańcy powiatu gliwickiego zyskują komfortowe warunki leczenia – mówi.

 

A o tym, jak ważny był remont oddziałów, powiedział mediom prezes szpitala, dr n. med. Michał Ekkert: – Pacjenci zwracają uwagę nie tylko na personel czy bezpieczeństwo, także na warunki. Ten remont był więc istotny. Trakt porodowy wymagał gruntownych zmian już dawno, z kolei na chirurgii czy bloku operacyjnym trzeba było znacząco poprawić komfort. To wszystko się udało.

 

Sukces, o którym nie można zapominać, to również fakt, że tak duży remont udało się zrobić w kilka miesięcy, i to nie zamykając oddziałów i nie paraliżując pracy całego szpitala.

„Paszporty covidowe” przedłużone!

Zaszczep się dawką przypominającą i podróżuj swobodnie

 

To świetna wiadomość dla wszystkich chcących przemieszczać się po krajach Unii Europejskiej – nie tylko w celach służbowych, ale i turystycznych.

 

Już od soboty, 13 listopada, o rok wydłużona zostanie ważność Unijnych Certyfikatów COVID. Jest tylko jeden warunek: trzeba przyjąć trzecią dawkę szczepionki.

 

A można to zrobić szybko i prosto w punkcie szczepień zlokalizowanym na terenie knurowskiego szpitala.

Zapraszamy nie tylko mieszkańców Knurowa czy powiatu gliwickiego, ale także gliwiczan.  

 

Tak zwany paszport covidowy zostanie przedłużony od daty trzeciego szczepienia (drugiego w przypadku preparatu firmy Johnson&Johnson).

Taką decyzję podjęło właśnie Ministerstwo Zdrowia.

 

Certyfikat pozwala na bezpieczne podróżowanie obywatelom Unii Europejskiej podczas pandemii.

Dzięki takiemu specjalnemu paszportowi możemy jednak nie tylko swobodnie przekraczać granice.

Jeśli tylko udowodnimy, że jesteśmy zaszczepieni (a certyfikat takim właśnie dowodem jest),
nie będziemy wliczani do limitu osób uczestniczących we wszelkich imprezach.

 

Trzecia dawka jest dostępna od początku listopada dla osób powyżej 18. roku życia, u których od pełnego zaszczepienia minęło przynajmniej pół roku.

Zachęcamy do jej przyjęcia – pozwoli i zdobyć odporność, i swobodnie podróżować.

 

Gdzie i kiedy można zaszczepić się dawką przypominającą i przedłużyć swój „paszport covidowy”?

 

Punkt Szczepień Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8 (budynek F)

poniedziałek 10.00-12.00

czwartek 10.00-13.00

 

Rejestracja:

•    punkt szczepień: 665 954 545 (od poniedziałku do środy w godz. 10.00-13.00)

•    całodobowa (bezpłatna) infolinia Narodowego Programu Szczepień: 989

•    SMS o treści: SzczepimySie pod numer 664 908 556 lub 880 333 333

•    e-rejestracja na www.pacjent.gov.pl

•    aplikacja mojeIKP

Nowe zasady odwiedzin

 

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną w przypadku pacjenta w stanie ciężkim , terminalnym dopuszcza się odwiedziny w Szpitalu za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.

 

Do odwołania wstrzymane zostają odwiedziny na oddziale położniczym.

 

 

Osoba towarzysząca może uczestniczyć przy  porodzie pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid19 ( test antygenowy lub PCR) nie starszego niż 48 godzin.

Szanowni Państwo, od 15 listopada 2021r. szczepienia przeciwko #Covid19 będą odbywać się w Punkcie Szczepień Szpital w Knurowie zlokalizowanym w budynku „F” (Willa) w każdy poniedziałek w godz. 10.00-12.00 oraz w każdy czwartek w godz. 10.00-13.00

 

 

 

Rejestracji można dokonać:

 • dzwoniąc bezpośrednio do Punktu Szczepień Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. od poniedziałku do środy w godzinach 10:00 – 13:00 pod nr tel. 665-954-545;
 • dzwoniąc na całodobową bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989;
 • wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie;
 • można zapisać się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl;
 • poprzez aplikację mojeIKP

 

WAŻNA ZASADA DLA OSÓB ZAPISUJACYCH SIĘ NA 3 DAWKĘ SZCZEPIONKI

Zapisu na szczepienie można dokonać DOPIERO po upływie pół roku i 7 dniach od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki

Szczepienia trzecią dawką

 

Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej oraz Komunikatem Ministerstwa Zdrowia odnośnie podania 3 dawki szczepionki przeciwko #Covid19 informujemy, iż od 2 listopada Szpital w Knurowie Sp. z o.o. rozpoczyna rejestrację na szczepienie uzupełniające przeciwko COVID-19 dla wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) lub Vaxzevria (AstraZeneca) lub jedną dawkę szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.
 

 • dawka przypominająca może być podana z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19;
 • dodatkowo możliwe jest przeprowadzenie szczepień uzupełniających po upływie 28 dni od podania 2 dawki dla pacjentów z zaburzeniami odporności, które ukończyły 12 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Pfizer Moderna lub AstraZeneca;

 

Rejestracji można dokonać:
 

 • dzwoniąc bezpośrednio do Punktu Szczepień Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. od poniedziałku do środy w godzinach 10:00 – 13:00 pod nr tel. 665 95 45 45;
 • dzwoniąc na całodobową bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989;
 • wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie;
 • można zapisać się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl;
 • poprzez aplikację mojeIKP

 

Szczepienia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 10:00 – 13:00 w Punkcie Szczepień Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. zlokalizowanym w budynku „F” (Willa)

Szanowni Państwo, informujemy, iż punkt szczepień zlokalizowany w Szpital w Knurowie w budynku „F” tzw. „Willa” będzie realizował szczepienia przypominające przeciw #Covid19 dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem.
 

Osoby te muszą mieć ukończony pełny schemat szczepień z zachowaniem 6 miesięcznego odstępu po ukończeniu pierwszego cyklu szczepień.

Szczepienie przypominające dostępne jest również dla Pacjentów z zaburzeniami odporności . Zgodnie z komunikatem nr 12 Ministra Zdrowia szczepienia wykonujemy szczepionką Cominraty Pfizer /BioNtech.
 

Szczepienia odbywać się będą w każdy czwartek miesiąca w godz. od 10:00 do 12:00

W przypadku dużego zainteresowania szczepieniami godziny pracy punktu mogą ulec wydłużeniu.


W dalszym ciągu dostępne są dotychczasowe modele rejestracji:

 • telefoniczna poprzez infolinię 989 ( podczas rozmowy mogą Państwo wskazać Punkt Szczepień prowadzony przez Szpital w Knurowie przy ul. Niepodległości 8);
 • e-rejestrację dostępną na www. pacjent.gov.pl
   

Zakłady pracy, których pracownicy są zainteresowani przyjęciem trzeciej dawki proszone są o kontakt na adres e-mail: szczepienia@szpitalknurow.pl oraz dostarczenie listy pracowników zawierających następujące dane:

a) Imię i nazwisko

b) Pesel

c) Numer telefonu

Więcej informacji znajdą Państwo klikając w link: dla kogo trzecia dawka szczepionki

Chirurgia
Ogólna

Onkologia

Chorób
Wewnętrznych I

Chorób
Wewnętrznych II

Ginekologia
Położnictwo

Noworodków i
Wcześniaków

ambulatoria przyszpitalne

Izba przyjęć

Nocna i świąteczna

poradnie przyszpitalne

kardiologiczna

chirurgiczna

urazowo
ortopedyczna

ginekologiczna

onkologiczna

diagnostyka

USG

Laboratorium
Diagnostyczne

Diagnostyka Obrazowa

Endoskopia

szkoła rodzenia

Zasadniczym celem szkoły rodzenia jest przygotowanie rodziców do świadomego i aktywnego przeżycia porodu. Główny akcent kładzie się na poród naturalny, ale kształcenie obejmuje  wiele wariantów jego przebiegu, po to by rodzice rozumieli to , co się dzieje i świadomie we wszystkim uczestniczyli.

diagnostyka obrazowa

Szpital w Knurowie Sp. z o. o. stale podnosi poziom swoich usług. Także tych w zakresie diagnostyki obrazowej.


Po najnowocześniejszej na Śląsku pracowni rezonansu magnetycznego przyszła kolej ma pracownię tomografii. Nowoczesną i przede wszystkim bezpieczną.

 

 

W walce z SMA

 

Szanowni Państwo, z inicjatywy personelu Oddziału Noworodków oraz personelu położnictwa Szpital w Knurowie postanowiliśmy wprowadzić badania przesiewowe noworodków pod kątem SMA (rdzeniowy zanik mięśni).

Zgodnie z obecnie dostępnym harmonogramem badania przesiewowe noworodków na terenie województwa śląskiego zostaną wprowadzone dopiero we wrześniu 2022r.

 

Mając na uwadze coraz większą liczbę występowania tego schorzenia wśród noworodków w Polsce oraz kierując się dobrem dziecka jak również ich rodziców Szpital w Knurowie postanowił wprowadzić badania przesiewowe już od lipca 2021r.

 

Badanie przesiewowe jest bezpłatne, dobrowolne i dostępne dla każdego noworodka urodzonego w naszym szpitalu, którego rodzice zdecydują się na wykonanie przesiewu.

Warunkiem jest podpisanie i wypełnienie zgody na badanie.

 

Badanie wykonuje się poprzez pobranie odpowiedniej ilości krwi z pięty dziecka, tak samo jak do badań w kierunku fenyloketonurii i mucowiscydozy. Czas oczekiwania na wynik badania wynosi około 3 tygodni.

 

Według danych Fundacji SMA rocznie chorobę rozpoznaje się u ok. 50 dzieci – średnio w naszym kraju rodzi się jedno dziecko z SMA na tydzień.

 

U ok. 35 z nich będzie to postać o ostrym przebiegu, rozpoczynająca się w niemowlęctwie.

 

Prawdopodobnie na chwilę obecną Szpital w Knurowie jest jedyną placówką na Śląsku gdzie wykonuje się te testy nieodpłatnie na życzenie rodziców.

Co zabrać do porodu ?

Drogie Przyszłe Mamy , często w wiadomościach prywatnych lub w rozmowach telefonicznych pytacie nas co zabrać do szpitala przed porodem


Odpowiadamy więc :

Mama powinna wziąć dla siebie:
 

 • 2 opakowania podkładów poporodowych na łóżko 60x90;
 • podpaski poporodowe: 3 opakowania;
 • butelkę filtrującą ok 500 ml ( pamiętajcie należy dużo pić);
 • przybory kosmetyczne;
 • koszule ok. 2 sztuk;
 • ewentualnie klapki pod prysznic;
 • ręczniki;
 • drobne przekąski.

 

Dla dziecka:
 

 • małe opakowanie pampersów;
 • chusteczki nawilżające dla dzieci- 1 opakowanie.


Wszystko to należy zapakować do walizki na kółkach i zapraszamy na Oddział


Dla maluszka ubrania na wyjście należy zapakować do fotelika i pozostawić w domu. W dniu wypisu przynosi je osoba odbierająca Was ze szpitala.
 

Prosimy byście nie obawiały się tego, że może Wam czegoś zabraknąć .

Codziennie na Izbę Przyjęć można dostarczyć przesyłkę w podpisanej reklamówce gdzie powinno widnieć imię i nazwisko Pacjentki oraz Oddział na który przesyłka ma być doręczona. Przesyłki na oddział dostarczane są parę razy w ciągu dnia.

Podziękowania za walkę z Covid-19

W trakcie wczorajszej sesji Rady Powiatu Gliwickiego  Prezydium Rady Powiatu oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego podziękował przedstawicielom  szpitali w Knurowie oraz Pyskowicach za dotychczasową walkę z epidemią COVID-19.
 

Szpital w Knurowie reprezentowany był przez Panią doktor Barbarę Kaletę – ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych 1 , który pełnił funkcję oddziału covidowego oraz pielęgniarza oddziałowego Pana Michała Gila.

Przedstawiciele naszego szpitala  od włodarzy Powiatu otrzymali  list  oraz medal  okolicznościowy .

 

W trakcie swojego krótkiego wystąpienia Pani doktor Barbara Kaleta podziękowała na forum  Powiatowi Gliwickiemu za wsparcie, które szpital otrzymywał  walcząc z epidemią koronawirusa.  Podkreślała również doskonałą współpracę i zaangażowanie personelu wszystkich naszych oddziałów w walce o zdrowie pacjentów zakażonych koronawirusem.

Szczepienia Preparatem Firmy Johnson

Szanowni Państwo, otrzymujemy wiele zapytań dotyczących dostępności szczepionek firmy Johnson & Johnson. Dlatego też informujemy , iż w Powszechnym Punkcie Szczepień zlokalizowanym w Hali MOSiR w Knurów -  przy ul. Aleja Lipowa 12a, będzie można zaszczepić się jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson w przyszłym tygodniu.


Szczepienia odbędą się w :

środę 30.06.2021r. w godz. 9.00-15.00

w piątek 2.07. 2021r. w godz. 9.00 -15.00


Zachęcamy do rejestracji przy wykorzystaniu poniższych źródeł:

infolinia 989;

e-rejestracja na www.pacjent.gov.pl


Osoby chętne mogą również podejść bezpośrednio do punktu szczepień w godzinach jego funkcjonowania i zgłosić się bez uprzedniej rejestracji.

Od dziś ruszyła możliwość rejestracji na szczepienia przeciwko #Covid19 uczniów w wieku 12-15 lat.


Dla tej grupy wiekowej przewidziane są preparaty firmy Pfizer, którymi Szpital w Knurowie dysponuje w swoich Powszechnych Punktach Szczepień w Knurów - zawsze po drodze, Pyskowice oraz Gmina Pilchowice.

Przypominamy, iż zgodę na przyjęcie preparatu musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.


Uwaga!!!  Wymagana jest również obecność rodzica lub opiekuna prawnego przy samym szczepieniu
 

Zachęcamy do rejestracji przy wykorzystaniu poniższych kanałów:
infolinia 989

e-rejestracja na www.pacjent.gov.pl

SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333

Szanowni Państwo , informujemy, iż punkt poboru wymazów drive-thru Szpitala w Knurowie
zlokalizowany przy wjeździe od ul. Ogana pracuje według nowych godzin.


Wymazy będą pobierane:
31.05.2021.-  02.06.2021. oraz 04.06.2021 w godzinach 14.00-18.00,

03.06.2021 – Boże Ciało – praca tak jak w weekendy tj. 7.30-9.30.

Od 07.06.2021 – zmiana pracy godzin w tygodniu tj. pn – pt od 14.00- 16.00Szczepienia 16 i 17 - latków
Zaczęła się rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 nastolatków powyżej 16 roku życia.
E-skierowanie swojego dziecko znajdziesz na jego Internetowym Koncie Pacjenta


Nastolatka na szczepienia możne będzie zarejestrować przez:

 • bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989
 • wysyłając SMS na numer 664 908 556  lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
 • poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl. Wybierz szybką ścieżkę e-rejestracji, wpisz numer PESEL i nazwisko Twojego dziecka, podaj numer telefonu, na który odbierać będziesz potwierdzenia, i wybierz termin szczepienia.

Jak wygląda szybka ścieżka e-rejestracji na szczepienie

Żeby się zakwalifikować na szczepienie, trzeba wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego. Kwestionariusz jest dla pracownika medycznego podstawą decyzji, czy osoba może być zaszczepiona tego dnia.


W przypadku osoby niepełnoletniej kwestionariusz będzie podpisywać rodzic. 


Jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to otrzyma go do wypełnienia w punkcie szczepień.

Uwaga! Jeśli nastolatek nie przyniesie na zabieg kwestionariusza podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, to ten musi z nim przyjść.


Nastolatki otrzymają szczepionkę Comirnaty firmy Pfizer, która jako jedyna została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków do stosowania u osób w wieku 16+.

Po każdym z kolejnych dwóch szczepień nastolatek otrzyma zaświadczenie o przebytym szczepieniu. Będzie ono też, podobnie jak kod QR potwierdzający pełny cykl szczepienia, na Internetowym Koncie Pacjenta nastolatka (Na IKP wybierz „Profilaktyka”, a następnie „Szczepienia”). 

Jeśli chcesz anulować umówione dla nastolatka szczepienie lub zmienić termin, możesz to zrobić albo kontaktując się z punktem szczepień, albo dzwoniąc na infolinię: 989.


Info. www.pacjent.gov.pl

Szpital w Knurowie będzie szczepić populację.
Ruszają trzy punkty na terenie powiatu gliwickiego

 

Na dniach w całej Polsce ruszają masowe punkty szczepień – teraz swoją dawkę będzie mógł przyjąć każdy, bez względu na wiek czy wykonywany zawód. Szpital w Knurowie zorganizował aż trzy powszechne punkty szczepień przeciw COVID-19, dla całego powiatu gliwickiego, ale również gmin ościennych.

 

Punkty masowych szczepień zlokalizowano w Knurowie, Pyskowicach i Pilchowicach. Było to możliwe dzięki udanej współpracy z włodarzami tych gmin, ich trosce o zdrowie mieszkańców oraz zrozumieniu potrzeby walki z pandemią. Wraz z knurowskim szpitalem zorganizowali je: prezydent Knurowa Adam Rams, burmistrz Pyskowic Adam Wójcik oraz wójt Pilchowic Maciej Gogulla.

Mieszkańcy powiatu nie będą więc musieli długo czekać na swoją dawkę czy jeździć do odległych miast.

 

Ale, co ważne, punkty otwarte są także na pacjentów z innych gmin. Przykładem niech będą Zbrosławice w powiecie tarnogórskim, z których blisko jest na szczepienie do Pyskowic. Do tego punktu dogodny dojazd mają także gliwiczanie z Łabęd czy Czechowic.

 

 • W Knurowie punkt zlokalizowano w hali sportowej MOSiR przy ulicy Lipowej,  tel: 663 425 569.

 

 • W Pyskowicach zaszczepimy się w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Huberta Wagnera przy ul. Strzelców Bytomskich 1a, tel: 663 444 498.

 

 • Z kolei Pilchowice zapraszają na Damrota 5, do Gminnego Ośrodka Kultury, tel: 663 444 501.

 

 

Dla tych miejscowości uruchomiono też specjalne adresy mailowe – za ich pośrednictwem można już się zapisywać.

 

– Z przyjemnością przyjmiemy wszystkich chętnych – zapewnia dr n. med. Michał Ekkert, prezes Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. I dodaje, że w swoich trzech punktach szpital planuje szczepić kilkaset osób na dobę. Tak, w krótkim czasie, na przestrzeni dwóch, trzech tygodni zamierza zaszczepić pacjentów z powiatu gliwickiego oraz gmin ościennych.

 

Jak zarejestrować się na szczepienie?

Poprzez całodobową, bezpłatną infolinię 989, e-rejestrację za pośrednictwem portalu www.pacjent.gov.pl albo wysyłając SMS pod numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści SzczepimySie.

 

Poniżej adresy mailowe poszczególnych punktów szczepień:

Knurów: knurow.szczepienia@gmail.com
Pyskowice: pyskowice.szczepienia@gmail.com
Pilchowice: pilchowice.szczepienia@gmail.com

 

Jak działa to u nas ?


Punkt szczepień Szpitala w Knurowie przeciw COVID-19 mieści się na Oddziale Wieloprofilowym (dawna tzw. "geriatria") przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie ( budynek G).Rejestracji można dokonać na kilka sposobów:


a) rejestracja u nas w punkcie szczepień;

b) zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Punktu Szczepień
pod numer - 989


c) zapisy przez e-rejestrację za pośrednictwem portalu - www.pacjent.gov.pl
Uwaga : Warunkiem koniecznym jest posiadanie Profilu ZaufanegoJak wygląda rejestracja w punkcie szczepień ?


Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach
od 09:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 665 954 545.


Serdecznie zapraszamy.

Szanowni Państwo
 

Przypominamy zasady funkcjonowania Punktu Pobrań Drive-Thru w kierunku Sars-Cov 2 działającego przy Szpitalu w Knurowie.
 

Do punktu mogą zgłosić się osoby posiadające aktualne e-skierowanie na badanie lub chcący wykonać je prywatnie.

Aktualne godziny pracy punktu

poniedziałek

12:00 – 16:00

wtorek - piątek

10:00 – 14:00

sobota - niedziela

7:30 - 9:30

Na badanie nie trzeba się wcześniej rejestrować. Ze sobą należy zabrać dowód osobisty oraz przestrzegać następujących zasad na dwie godziny przed badaniem:
 

 • nie jeść;
 • pić można tylko czysta wodę;
 • nie żuć gumy;
 • nie palić papierosów;
 • nie zażywać leków typu pastylki do ssania, syropy, spray do nosa.Kontakt telefoniczny do Punktu pod numerem: 518-802-710,  który czynny jest w godzinach pracy punktu.
 

Serdecznie zapraszamy.

Komórki macierzyste mogą pomóc w leczeniu zwłóknień płuc po COVID-19

 

W związku z pandemią koronawirusa mamy do czynienia nie tylko z poważnie chorymi pacjentami czy zgonami, ale również, u osób po ciężko przebytej chorobie, ze zwłóknieniem płuc, które widać podczas badania tomografem komputerowym. U części ozdrowieńców zmiany pojawiają się od razu, u innych kilka miesięcy po przechorowaniu COVID-19. Pacjenci mają problem z oddychaniem oraz znacznie obniżoną sprawność fizyczną. W wielu przypadkach upośledzenie tkanki płucnej powoduje poważne konsekwencje, jak zatorowość.

 

Dotąd mówiło się, że zwłóknienia to zmiany nieodwracalne. Na pewno?

 

Zespół naukowców z Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach podjął się próby leczenia, ale również profilaktyki zwłóknień w płucach po przebytym COVID-19. W tym celu postanowiono wykorzystać komórki macierzyste, których zastosowanie cechuje się potwierdzoną już skutecznością.

 

Sam pomysł wykorzystania komórek macierzystych nie jest w medycynie nowy. Od lat, z dużym powodzenim, stosuje się je chociażby w ortopedii czy neurologii. Mają zastosowanie także w medycynie estetycznej (pomagają np. w leczeniu rozległych blizn – wstrzyknięte w zwłóknienie powodują, że rozrośnięta tkanka cofa się).

 

Wysoce prawdopodobne jest, że mechanizm, który działa w powyższych przypadkach, zadziała przy leczeniu zwłóknień w płucach po przebyciu COVID-19. To stało się punktem wyjścia do stworzenia projektu eksperymentu medycznego, który zrealizuje Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach we współpracy ze Szpitalem w Knurowie Sp. z o.o. Badaczami są dr n. med. Michał Ekkert, prodziekan Wydziału Nauk Medycznych i prezes knurowskiego szpitala oraz lek. Andrzej Ilków. Zespół konsultantów tworzy 28 naukowców z różnych dziedzin medycyny.

 

Metoda badawcza uzyskała zgodę i pełne poparcie komisji bioetycznej – jako bezpieczna i możliwa do zastosowania u chorych.

 

Komórki macierzyste muszą pochodzić bezpośrednio od pacjenta. Dzięki najnowocześniejszym technologiom opracowana przez nas metoda jest w pełni bezpieczna, umożliwia pobranie dużej ilości komórek, wyekstrahowanie ich oraz podanie w taki sposób, aby zatrzymały się w płucach. Znający mechanizmy biochemiczne zespół badaczy jest przekonany, że pod wpływem zastosowania tej metody zwłóknienia się cofną – mówi dr n. med. Michał Ekkert.

 

Zabieg jest małoinwazyjny. U pacjenta przeprowadza się niewielką liposukcję, pobierając około 50 ml tkanki tłuszczowej z powłok brzucha. Następnie, by pozbyć się tłuszczu, tkanka zostaje wytrawiona enzymami – tak izoluje się czyste komórki, a potem, drogą dożylną, podaje je do płuc.

 

W projekcie wezmą udział pacjenci, którzy przechorowali już COVID-19, mają problemy z oddychaniem, a badania wykazały u nich zwłóknienie. Przeznaczeni są do niego również ozdrowieńcy, u których zwłóknień nie wykryto, ale podejrzewa się, że mogą one powstać – tu zabieg będzie miał na celu profilaktykę. Efekty powinnny być widoczne po 9 miesiącach.

 

W piątek, 12 lutego, w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona powyższemu eksperymentowi medycznemu. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego, związanego z pandemią, większość uczestników połączyła się online. O założeniach eksperymentu mówił dr n. med. Michał Ekkert.

 

Powołaliśmy do życia zespół konsultantów, lekarzy z zakresu chirurgii, chirurgii onkologicznej, kardiologii, radiologii, pulmonologii, chorób wewnętrznych, alergologii, zdrowia publicznego i psychiatrii, a także diagnostów laboratoryjnych i pielęgniarki. W określonych odstępach czasu zaplanowano serie badań z zakresu diagnostyki obrazowej, parametrów wydolnościowych płuc w postaci spirometrii i pletyzmografii, jak i wybranych badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Opracowano pełną dokumentację – od ankiet dla pacjentów aż po komplet dokumentów stosowny do przeprowadzenia tego badania naukowego wraz z dalszą analizą statystyczną.

 

– Metoda pozyskiwania komórek macierzystych z tłuszczu jest łatwa i tania, nie prowadzi do powikłań, jest też możliwa do zastosowania u każdego pacjenta, bez względu na wiek. Tkanka tłuszczowa okazała się niesamowitym źródłem żywych komórek, lepszym od szpiku czy krwi obwodowej – tłumaczył zebranym drugi z badaczy, lek. Andrzej Ilków.

 

Komórki macierzyste są idealne, bowiem znajdują miejsce zwłóknienia i automatycznie w nie migrują. Działają trochę jak sztuczna inteligencja – dodał dr n. biol. inż. Piotr Sindera, jeden z naukowców zaangażowanych w projekt.

 

Zdalnie z uczestnikami konferencji połączył się dr n. med. Grzegorz Religa, który zaznaczył, że eksperyment medyczny to wysiłek podejmowany po to, by leczyć chorych.

 

W chwili obecnej to podstawowe narzędzie, bez którego medycyna nie mogłaby iść do przodu. Jeżeli nie podejmiemy podobnych działań, nie będzie mowy o rozwoju nauki oraz skutecznym leczeniu – mówił.

 

W sali Sejmu Śląskiego pojawił się starosta powiatu gliwickiego Waldemar Dombek, który pogratulował naukowcom odwagi.

 

To bardzo obiecujący eksperyment, ale też ogromna odpowiedzialność. Jako samorządowcy trzymamy kciuki za tę wspaniałą ideę, w której przecież chodzi o to, by pomóc ludziom. Cieszę się, że knurowski szpital czynnie uczestniczy w tym procesie – starosta dodał, że śląska medycyna zawsze stała na wysokim poziomie, dlatego można mieć nadzieję, iż niedługo będziemy świętować kolejny sukces.

 

Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci już w tym tygodniu – zanim przystąpią do zabiegu, przejdą odpowiednie badania. 

 

Dobra wiadomość dla pacjentów: zmodernizowana pracownia endoskopii już działa
 

„Jak tu teraz ładnie i przyjemnie”. To reakcja pierwszych osób przyjętych w zmodernizowanej pracowni endoskopii knurowskiego szpitala.
 

I rzeczywiście – jest się czym zachwycać. Pomieszczenia są odnowione, estetyczne, a sprzęt nowoczesny. Cieszą się i pacjenci, i sam personel, który będzie teraz przeprowadzać badania w bardzo dobrych warunkach, co podczas oficjalnego otwarcia pracowni zaznaczył jej kierownik, dr Marek Hildebrandt. 


– Właśnie ziściły się obietnice. Dziękuję prezesowi szpitala, staroście powiatu gliwickiego oraz samorządowcom.
Niech te pomieszczenia służą naszym pacjentom.

 


W ramach modernizacji wymieniono wentylację oraz klimatyzację, instalację wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, przebudowano pomieszczenia tak, by odpowiadały obowiązującym przepisom. Wymieniono także stolarkę oraz rozdzielnię elektryczną wraz z instalacjami. Powstały toalety dla osób niepełnosprawnych. Całość dostosowano do wymogów przeciwpożarowych.

 

Zadanie zrealizował Powiat Gliwicki. Całkowita wartość wyniosła 1 392 539, 37 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 956 102, 00 zł. Co warte zaznaczenia – mimo tak dużego zakresu prac, inwestycję udało się zrealizować w ciągu czterech miesięcy. Wszystko dzięki wzorowej współpracy powiatu oraz Wydziału Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

 


Zarządowi Powiatu Gliwickiego dziękował dr n. med. Michał Ekkert, prezes Szpitala w Knurowie, zaznaczając, że w pracowni nie tylko wyremontowano pomieszczenia, ale zakupiono też do niej nowoczesne wyposażenie, co możliwe było dzięki wsparciu finansowemu samorządów.

 


Świetną współpracę z radnymi powiatowymi, prezydentem Knurowa oraz wójtami Pilchowic czy Gierałtowic podkreślił również Waldemar Dombek, starosta gliwicki. Współpracę, bez której, jego zdaniem, nie ma sukcesu.
 

– To jednak dopiero początek zmian. Mamy teraz w budżecie zaplanowany remont chirurgii. W kolejce czeka izba przyjęć. Jesteśmy zgodni i zdeterminowani, by podjąć się kolejnych modernizacji – zapowiedział starosta. 

 

Zadowolenie wyraził Jarosław Gonciarz, poseł ziemi gliwickiej: – Szpital w Knurowie odwiedzam najczęściej ze wszystkich w moim okręgu wyborczym, i to nie z powodów zdrowotnych, ale przy okazji udanych inwestycji, jak właśnie otwarcie pracowni czy zakup ważnych sprzętów służących mieszkańcom. To wszystko zasługa operatywności i przedsiębiorczości zarządu tutejszego szpitala, starostwa oraz samorządów.

 W pracowni endoskopii wykonywane są badania diagnostyczne – gastroskopii i kolonoskopii. Odbywają się one teraz w komfortowych warunkach.

 

– Te warunki to wielka szansa dla pacjentów – zaznaczył prezydent Knurowa Adam Rams. Właśnie z jego inicjatywy włodarze gmin powiatu zakupili do pracowni sprzęt. Podziękowania należą się więc także Maciejowi Gogulli, wójtowi gminy Pilchowice oraz Leszkowi Żogale, wójtowi gminy Gierałtowice.

 

 

W knurowskim szpitalu wielka akcja szczepień przeciwko koronawirusowi.


Zaglądajcie na stronę www.szpitalknurow.pl. To ważne, bo na bieżąco będą się tu pojawiać informacje o kolejnych etapach oraz terminach. Dowiecie się też, krok po kroku, jak do szczepień się przygotować i jak na nie zapisać. 


Knurów zaszczepi populację


270 – tyle osób zaszczepiono w knurowskim szpitalu w ubiegłym tygodniu, a już w mijającym aż 990.


Liczba chętnych stale rośnie. Szczepią się nie tylko lekarze czy pielęgniarki, ale i personel niemedyczny, pracownicy aptek, pomagający w szpitalu wolontariusze, wreszcie – studenci medycyny. To w trwającym jeszcze etapie zerowym. Niedługo jednak Szpital w Knurowie sp. z o.o., który otrzymał status węzłowego, zaszczepi grupę kolejną – należą do niej m.in. służby mundurowe oraz nauczyciele, a potem – całą populację.


Procedura jest prosta. Najpierw trzeba wydrukować i wypełnić ankietę – do pobrania TU. Można ją również odebrać osobiście w siedzibie szpitala przy ul. Niepodległości 8 (seniorom w wypełnieniu kwestionariusza pomogą pracownicy placówki). Z wypełnioną ankietą pacjent przychodzi później na umówiony termin, a po wszystkim dostaje imienną kartę, która przypomni mu o terminie kolejnej dawki (na karcie znajdzie się także data podania dawki pierwszej oraz numer serii szczepionki). Co ważne, drugie podanie nie może odbyć się wcześniej, niż po 21 dniach od pierwszego.


Samo szczepienie trwa minutę, jest bezbolesne. W knurowskim szpitalu wykonuje je doświadczony personel, dzięki czemu wszystko przebiega sprawnie, bez zakłóceń, a żadna dawka nie marnuje się. Dotąd nie odnotowano też powikłań.    

Mówi Justyna Tkocz, pielęgniarka oddziałowa oraz kierownik izby przyjęć: Dostajemy szczepionki już rozmrożone. Przez 120 godzin możemy je przechowywać w temperaturze od dwóch do ośmiu stopni, z kolei po wyjęciu z lodówki mogą one jeszcze sześć godzin być przetrzymywane w temperaturze pokojowej. Mamy więc czas, by spokojnie się przygotować i zaszczepić pacjentów. Jedna fiolka zawiera dawki dla sześciu osób.

Wokół szczepień przeciwko COVID-19 powstało wiele plotek i niedomówień. Dlatego zainteresowani mogą wysłać maila na adres szczepienia@szpitalknurow.pl i uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Warto też na bieżąco śledzić stronę www.szpitalknurow.pl, na której sukcesywnie będą pojawiać się niezbędne wiadomości.  


W przyszłym tygodniu rozpoczną się zaś szczepienia m.in. policjantów, strażaków czy żołnierzy. Szpital w Knurowie zaprasza więc mundurowych do siebie – dokładna informacja o terminie wkrótce na stronie internetowej placówki.


Obecnie, w etapie zerowym, szpital szczepi jeszcze personel domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych. Niedługo rozpoczną się szczepienia pensjonariuszy. A ze względu na fakt, że wielu nie jest w stanie dotrzeć osobiście, pielęgniarki pojadą do nich.


Trzeba jednak pamiętać, że istnieją pewne przeciwwskazania do szczepień. To chociażby przeziębienie, gorączka, wymioty, biegunka, przebyty niedawno COVID-19 bądź dopiero zakończona kwarantanna – więcej na ten temat we wspomnianej wyżej ankiecie. 

17.11.2020
 

Wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego oraz Powiatu Gliwickiego
 

Szanowni Państwo, do Szpitala w Knurowie trafił sprzęt, który został zakupiony dzięki dofinansowaniu jakie Szpital otrzymał od Samorządu Województwa Śląskiego, Śląskie Pozytywna energia oraz Powiatu Gliwickiego.
 

Sprzęt został zakupiony dzięki uruchomionemu przez Sejmik Województwa Śląskiego Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia dla szpitali powiatowych.

 

W ramach wsparcia Szpital w Knurowie pozyskał:

 
3 kardiomonitory

3 defibrylatory

respirator

USG

autoklaw


Sprzęt ten wykorzystywany jest do walki z epidemią Covid -19


W imieniu zespołu Szpitala w Knurowie oraz naszych Pacjentów
dziękujemy serdecznie Samorządowi Województwa Śląskiego
oraz Powiatowi Gliwickiemu za wsparcie naszej placówki.

Misją szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom, bez względu na ich wyznanie, status społeczny i pochodzenie, na możliwie najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki, doświadczeniem personelu, w przyjaznych warunkach pobytu i pracy.

materiał dzięki uprzejmości Przeglądu Lokalnego

„Szpital przyjazny dużym rodzinom”

Szpital w Knurowie sp. z o.o. podpisał umowę ze Związkiem Dużych Rodzin na mocy której, szpital przystąpił do programu Karty Dużych Rodzin. Dzięki temu każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny będzie mógł skorzystać ze zniżek na badania komercyjne wykonywane rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym oraz na odpłatne usługi świadczone przez Laboratorium Diagnostyczne.

Ogólnopolska Karta Seniora

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci, informujemy, iż od 1 marca 2018r. Szpital w Knurowie został jednym z partnerów Ogólnopolskiej Karty Seniora. Dzięki temu posiadacze karty mogą uzyskać rabat w wysokości 15% na badania komercyjne wykonywane przy użyciu Rezonansu Magnetycznego i Tomografu Komputerowego.

Nowy sprzęt na oddziale położniczym

Z okazji Dnia Matki firma Aureus oraz firma Car Deluxe z Gliwic podarowały oddziałowi położniczemu laktator dla wygody i komfortu przyszłych mam. Dzięki laktatorowi przyszłe mamy mogą poczuć się bezpiecznie, będziemy walczyć o każdą kropelkę ich naturalnego pokarmu

Grzegorz Nocoń laureatem nagrody Bene Meritus

Szanowni Państwo, z wielką radością informujemy, iż w dniu 22 marca 2018r. Rada Powiatu Gliwickiego podjęła uchwałę o przyznaniu Panu dr Grzegorzowi Noconiowi- Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knurowie, nagrody Bene Meritus w kategorii indywidualnej.

Doktor Grzegorz Nocoń jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej, którą ukończył 21.06.1985r. uzyskując tytuł lekarza medycyny. Od października 1985 roku. pracuje w knurowskim szpitalu, z którym związał całą swoją karierę lekarską. W 1989r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie Chirurgii Ogólnej, a w 1996r. II stopień specjalizacji. Od roku 2003 pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. W trakcie swojej wieloletniej pracy zawodowej jako kierownik specjalizacji wykształcił wielu chirurgów, którzy pracują do dziś w szpitalach na terenie naszego województwa.

Corocznie bierze udział w około 1200 operacjach przeprowadzanych na Bloku Operacyjnym Szpitala w Knurowie.

 

Od wielu lat jest niekwestionowanym autorytetem w kwestiach medycznych nie tylko dla lekarzy i całego personelu Szpitala w Knurowie, ale również dla pacjentów i ich rodzin, które obdarza opieką i wsparciem w trakcie pobytu ich najbliższych w Szpitalu.

 

Wielokrotnie ratował ludzkie życie podejmując się przeprowadzenia operacji w sytuacjach trudnych, które wymagały nie tylko wieloletniego doświadczenia wyniesionego z sali operacyjnej ale również rozległej wiedzy często wykraczającej poza zakres posiadanej specjalizacji. To właśnie dzięki niemu i jego osobistemu zaangażowaniu Oddział Chirurgii Szpitala w Knurowie cieszy się doskonałą opinią wśród pacjentów nie tylko z Knurowa
i Powiatu Gliwickiego, ale również wśród pozostałych mieszkańców Województwa Śląskiego, którzy pragną skorzystać z udzielanych w tej placówce świadczeń.

 

Działania te zostały dostrzeżone przez Ministra Zdrowia, który w 2006r. przyznał doktorowi Grzegorzowi Noconiowi odznakę „Za zasługi dla ochrony Zdrowia”.

 

Wśród pacjentów oraz mieszkańców Knurowa i powiatu znany jest ze swej empatii 
i niezwykłego zaangażowania, które wkłada w swoje codzienne obowiązki lekarza
i Ordynatora.

 

W Latach 2002-2006 i 2006 -2010 sprawował mandat  Radnego Rady Miasta Knurów. 
W kadencji 2002 –przewodniczył Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych,  ponadto zasiadał
w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku oraz w Komisji Planowania
i Koordynacji. W kadencji 2006-2010  był członkiem Komisji Sportu Turystyki. Rekreacji
i Promocji Zdrowia.

 

W 2010r. uhonorowany został Laurem Knurowa- najwyższą  honorową nagrodą przyznawaną przez Radę Miasta Knurów.

 

Laureatowi składamy serdeczne gratulacje.