Izba Przyjęć


Kierownik: lek. med. specjalista chirurg Artur Lejtman

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Justyna Tkocz

Telefony:
Izba Przyjęć   32 331-92-80
Izba Przyjęć Internistyczna   32 331-92-83
Izba Przyjęć położnicza   32 331-92-86
Izba Przyjęć Chirurgiczna   32 331-92-87
Pokój zabiegowy Izby Przyjęć    32 331-92-82


 

Izba Przyjęć jest pierwszym miejscem kontaktu pacjenta ze szpitalem. Można ją także zaliczyć do systemu pomocy doraźnej. Tutaj karetkami pogotowia dowożone są osoby z różnego rodzaju poważnymi schorzeniami czy ofiary wypadków. Przychodzą ludzie potrzebujący pomocy medycznej, a także rozpoczynający hospitalizację.

Praca Izby Przyjęć trwa całą dobę. W tym miejscu prowadzona jest diagnostyka wstępna, podejmowane są działania lecznicze oraz ratownicze. Udziela się świadczeń zdrowotnych w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia. Każdy pacjent zgłaszający się do szpitala poddany jest wstępnemu badaniu medycznemu przez odpowiedniego lekarza specjalistę np.: chirurga, internistę lub ginekologa.

 

 

 

 

 

W trakcie pobytu pacjenta w Izbie Przyjęć jest on objęty opieką pielęgniarki pełniącej też rolę jego przewodnika i opiekuna w trakcie prowadzonych procedur medycznych aż do momentu przyjęcia do właściwego oddziału szpitalnego.

Izby Przyjęć wyposażona jest w nowoczesna aparaturę medyczną pozwalającą monitorować parametry życiowe u pacjentów w stanach zagrożenia życia.

Personel Izby Przyjęć posiada doświadczenie i umiejętności fachowe, które stale są poszerzane podczas kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz na studiów pielęgniarskich.

Do leczenia szpitalnego przyjmuje się rocznie prawie 10 000 chorych, a kolejnym ok. 12 000 pacjentów udziela się pomocy ambulatoryjnej.

 

 

 

CERTYFIKATY

 

 

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Misja Szpitala

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY